Home 虛擬銀行匯立銀行 WELAB BANK WeLab Bank 兩周年大抽獎

WeLab Bank 兩周年大抽獎

by admin

【 WeLab Bank 兩周年大抽獎 🔥 完成簡單任務有機會贏獎品!】為慶祝今個 7月30日WeLab Bank成立兩周年✌️嘅重要日子,我哋特別推出兩周年大抽獎畀咁多位一路以嚟支持我哋嘅親愛客戶❤️:由即日至 2022 年 7 月 31 日,WeLab Bank 客戶只需要至少完成以下其中一個超簡單任務,即可獲得抽獎機會!得獎者總共有 20 個,每位得獎者可獲 最高HKD 1,000 消費回贈*! 任務一:於推廣期內憑 WeLab Debit Card 每完成 4 次合資格交易,即有 1 次消費回贈抽獎機會,完成合資格交易滿 8 次則有 2 次抽獎機會,如此類推,完成任務一可獲嘅抽獎機會更係無上限,多簽多賞! 任務二:設立並於整個推廣期間繼續使用自動入錢指示,即可輕鬆獲得 3 次消費回贈抽獎機會!

related posts

Leave a Comment