Home 移動支付O!ePay 使用「O! ePay 好易畀」的注意事項:

使用「O! ePay 好易畀」的注意事項:

by admin

• 每位香港身份證持有人只可申請一個「O! ePay 好易畀」賬戶。客戶必須登記其手機號碼,而每個手機號碼只可登記一個「O! ePay 好易畀」賬戶。
• 以下操作系統之流動裝置可支援「O! ePay 好易畀 」應用程式:
 Apple iOS 版本 7 或以上;
 Android OS 版本 4.0 或以上;
• 客戶可於 Apple App Store 或 Google Play Store 下載「O! ePay 好易畀」應用程式,並於 iPhone、iPad、Android 手機或 Android 平板電腦使用此應用程式。
• 「O! ePay 好易畀」的最高儲值額為港幣 3,000 元,而其交易金額亦設有上限,兩日內累計轉出金額不可多於港幣 3,000 元。
• 每個「O! ePay 好易畀」賬戶最多可連接至兩部流動裝置。
• 個人對個人(P2P)支付
• 在使用個人對個人(P2P)支付服務前,用戶之間必須先確認其「朋友」關係。
• 當用戶之間提出「加入朋友」要求時,雙方均會收到一個以短訊發出的一次過驗證碼和手機短訊通知作為驗證之用。
• 當雙方建立「朋友」關係後,「O! ePay 好易畀」賬戶持有人可於24 小時後使用個人對個人(P2P)支付服務,向名單內的朋友支付或即時收取款項。
• 轉賬服務
(1) 用已登記的八達通卡進行轉賬服務
• 「O! ePay 好易畀」賬戶持有人必須經「O! ePay 好易畀」應用程式登記其八達通卡,而該八達通卡將於登記 24 小時後啟動。
• 每個「O! ePay 好易畀」賬戶可以連結最多 10 張八達通卡。
(2) 經渣打銀行進行轉賬服務
• 渣打銀行存款戶口之客戶可以透過渣打網上或流動理財轉賬至「O!ePay 好易畀」賬戶。
• 交易記錄
「O! ePay 好易畀」賬戶持有人可透過「O! ePay 好易畀」應用程式查閱賬戶情況、交易記錄及月結單。
• 私人賬戶情況一目了然
• 查閱最近 90 日的交易記錄
• 查閱最近 12 個月的月結單
• 如果用戶遺失手機或其手機被盜,可致電八達通客戶服務熱線 2266 2222要求暫停其「O! ePay 好易畀」賬戶。

資料來源:

移動支付

優惠碼

Mobile Payment

八達通

O! ePay

related posts

Leave a Comment