Home 優惠資訊 屈臣氏指定7大護膚品牌自由配搭買滿$199送屈臣氏$25現金券

屈臣氏指定7大護膚品牌自由配搭買滿$199送屈臣氏$25現金券

by admin

【想解決夏日「小危肌」⚠️?】夏天內外嘅溫差,令肌膚比平時更容易脫水💦,角質層堆積更加嚴重😣。想化解「小危肌」就要選擇適合嘅護膚品打好「肌礎」🧏🏻‍♀️,到時唔使化妝都一樣咁靚💘!由今日至24/7,指定7大護膚品牌自由配搭買滿$199,就送你屈臣氏$25現金券🌟!快啲把握機會選購啦🛒

related posts

Leave a Comment